W dniu 20 stycznia 2024 r. w Domu Kultury w Górsku odbyła się uroczystość 10-lecia samodzielnej działalności Domu Kultury w Górsku i 10-lecia zespołu ludowego „Harmonia”

Wydarzenie swym Honorowym Patronatem objęli:

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel
 • Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki
 • Starosta Toruński Marek Olszewski
 • Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka

Wydarzenie było także promocją Województwa Kujawsko–Pomorskiego i gminy Zławieś Wielka.

Wydarzenie zostało dofinansowane przez:

Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Michała Sztybla

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Piotra Całbeckiego

Starostę Toruńskiego Marka Olszewskiego

Wójta Gminy Zławieś Wielka Jana Surdykę

Uroczystość swym przybyciem uświetnili:

 • Pani Kamila Łajczak – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego,
 • Pan Marek Olszewski – Starosta Powiatu Toruńskiego,
 • Pan Łukasz Kowalski –Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego,
 • Pani Danuta Kwiatkowska – Radna Powiatu Toruńskiego i Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury w Łubiance,
 • Pan Janusz Kononiuk – Radny Powiatu Toruńskiego i członek Zarządu Powiatu Toruńskiego,
 • Pan Piotr Skiba – Radny Powiatu Toruńskiego,
 • Pani Ewa Krupa – Dyrektor Kujawsko Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy,
 • Pan Janusz Fifielski – zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Zławieś Wielka,
 • Pani Maria Karpińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej,
 • Pan Krzysztof Rak – zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka,
 • Pani Helena Przekwas – Radna Gminy Zławieś Wielka,
 • Pani Teresa Sztuczka – Radna Gminy Zławieś Wielka,
 • Pan Jacek Rutkowski – Prezes Firmy Mat-bud,
 • Pani Ewa Łobaczwska – Przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich,
 • Pani Krystyna Lewicka-Ritter – dziennikarka, autorka książki „W Kujawsko-Pomorskiem – z Oskarem Kolbergiem pod rękę”.

W obchodach uczestniczyli wszyscy byli kierownicy muzyczni zespołu Harmonia Panowie: Krzysztof Kędzierski, Maciej Gołaszewski, Dariusz Kubicki i obecny prowadzący Michał Stropa, zaproszone zespoły ludowe:

Łubianioki z Łubianki, Melodia z GOKiS Zławieś Mała, Nasze Kujawy z gminy Rojewo, Kociewianki z gminy Jeżewo i Nadwiślanie z gminy Dabrowa Chełmińska.

Listy gratulacyjne dla zespołu „Harmonia” i Domu Kultury w Górsku przekazali:

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel
 • W imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Kamila Łajczak zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

Podczas uroczystych obchodów jubileuszu w Domu Kultury w Górsku, zespołowi Harmonia, obchodzącemu swoje 10-lecie, został wręczony przez Starostę Powiatu Toruńskiego Pana Marka Olszewskiego i Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu Toruńskiego Pana Łukasza Kowalskiego w towarzystwie członka Zarządu Powiatu Pana Janusza Kononiuka oraz radnych: Pani Danuty Kwiatkowskiej i Pana Piotra Skiby, Medal Honorowy za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego.

Listy Gratulacyjne zespołowi Harmonia i Domowi Kultury w Górsku przekazali też:

 • Wójt Gminy Zławieś Wielka Pan Jan Surdyka,
 • Rada Gminy Zławieś Wielka,
 • Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury Ewa Krupa,
 • Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka Pan Krzysztof Rak.

Gratulacje dla jubilatów popłynęły też od wszystkich zespołów ludowych, które przybyły na odbywający się IX Przegląd Zespołów Ludowych.

Podczas uroczystości wszyscy kierownicy zespołu otrzymali podziękowania i okolicznościowe statuetki.

Pani Krystyna Lewicka- Ritter, wykładem o kulturze ludowej województwa kujawsko-pomorskiego, o strojach regionalnych i obyczajach zakończyła oficjalną część uroczystości.

Kolejnym etapem był IX Przegląd Zespołów Ludowych w którym uczestniczyły zaproszone zespoły oraz jubilat zespół „Harmonia”, na zakończenie uroczystości odbyła się tradycyjna potańcówka ludowa.

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za objęcie Patronatem Honorowym i dofinansowanie:

 • Panu Michałowi Sztyblowi Wojewodzie Kujawsko Pomorskiemu,
 • Panu Piotrowi Całbeckiemu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Panu Markowi Olszewskiemu Staroście Toruńskiemu,
 • Panu Janowi Surdyce Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.

`          W imieniu własnym i zespołu ludowego „Harmonia” chcemy podziękować Panu Markowi Olszewskiemu Staroście Toruńskiemu, Panu Łukaszowi Kowalskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Toruńskiego, Panu Januszowi Kononiukowi członkowi Zarządu Powiatu, radnym Powiatu Toruńskiego za docenienie działalności zespołu „Harmonia” i nadanie mu Medalu Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego.

Pragnę tez podziękować wszystkim pozostałym gościom obchodzonego jubileuszu – Pani Ewie Krupie Dyrektor Kujawsko Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Panu Januszowi Fifielskiemu zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Zławieś Wielka, Pani Marii Karpińskiej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej,

Panu Krzysztofowi Rak zastępcy Wójta Gminy Zławieś Wielka, radnym Gminy Zławieś Wielka Pani Helenie Przekwas i Pani Teresie Sztuczka.

Panu Jackowi Rutkowskiemu Prezesowi Firmy Matbud za przybycie i dofinansowanie stroju ludowego dla zespołu Harmonia, Pani Ewie Łobaczwskiej Przewodniczącej Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Pani Krystynie Lewickiej- Ritter – dziennikarce i autorce książki „W Kujawsko-Pomorskiem – z Oskarem Kolbergiem pod rękę” za wykład.

Szczególne podziękowania dla zespołów ludowych uczestniczących w jubileuszu i IX Przeglądzie Zespołów Ludowych. Restauracji „Leśniczanka” z Górska za przygotowanie regionalnych potraw, cukierni Baltazar z Torunia za przygotowanie okolicznościowego tortu, piekarni Rębacz i pracownikom Domu Kultury w Górsku za przygotowanie uroczystości.

 

wojewoda 24 marszalek 24 powiat 24
Patronat honorowy   Patronat honorowy  Patronat honorowy 


     
gmina 24 mat bud 24 dk 24