Dom Kultury w Górsku, oddany do użytku został w kwietniu 2012r., samodzielną jednostką stał się od 1 października 2013r., kiedy to Rada Gminy dokonała podziału jednostek kultury z terenu gminy Zławieś Wielka na dwie samodzielne jednostki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i Dom Kultury w Górsku.

Od tego czasu Dom Kultury w Górsku zajmuje się samodzielnie animacją życia kulturalnego, tworzy i rozwija różne formy działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej.

Dom Kultury w Górsku zajmuje się organizacją imprez gminnych – festynów, imprez okolicznościowych, organizacją festiwali, wystaw, konkursów, prowadzi koła zainteresowań.

W styczniu 2014r. przy Domu Kultury powstał zespół śpiewaczy „Harmonia”, który dzisiaj godnie reprezentuje naszą gminę na zewnątrz.

To tutaj młodzi ludzie mogą realizować siebie, kształtować osobowość, rozwijać swoje zainteresowania sztuką. Dom Kultury w Górsku jest miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, szczególną troska otaczamy naszych seniorów, to dla nich w 2013r. powstał Klub Seniora, a w późniejszym czasie Uniwersytet Trzeciego Wieku, to miejsce sprzyja odkrywaniu siebie i swoich talentów, nawiązywaniu kontaktów, przygotowuje do uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym. Wszystkie nasze cele realizujemy wspólnie z samorządem gminnym, ale współpracują z nami różne instytucje z terenu gminy, powiatu czy miasta Torunia. To u nas łączy się tradycja z nowoczesnością, to tu działa pracownia komputerowa, działają różne sekcje pozwalające na indywidualny rozwój.