Europejskie Dni Dziedzictwa to inicjatywa Unii Europejskiej i Rady Europy, która ma na celu promowanie zabytków. Uczestniczą w niej wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, uczestniczy też Polska, która dołączyła się do akcji w 1993 roku. Jest to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, jest to tez święto europejskich zabytków kultury. Najważniejszym celem EDD jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie regionalnej różnorodności i dziedzictwa kulturowego, ukazywanie wspólnych korzeni kultury europejskiej i propagowanie międzykulturowego dialogu. Jak co roku we wrześniu kraje, które biorą udział w tych wydarzeniach, udostępniają do zwiedzania publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące, są one skierowane do różnorodnych grup odbiorców, co nadaje to wydarzeniu uniwersalny wymiar.

W Polsce koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, celem tych obchodów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków i edukacja społeczna.

Każdego roku obchody mają swoje tematy i tak w 2017 – „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” w 2016 roku – „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” 2015roku – „Utracone dziedzictwo” w 2014roku – „Dziedzictwo – źródło tożsamości” , w bieżącym roku hasłem obowiązującym są „Polskie sploty”.

Dom Kultury w Górsku współpracujący z Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki jest organizatorem obchodów EDD od 2014 roku, więc już po raz piąty.

Co roku w ramach obchodów odbywa się przegląd zespołów ludowych, były też wystawy plastyczne i fotograficzne. W ramach EDD można zwiedzać też muzea, które znajdują się na terenie Centrum Edukacji Młodzieży.

W tym roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i tematu „Polski Splot”, proponujemy imprezę o nazwie „Polskie sploty w pieśni i sztuce”, a w ramach tego: wykład „Polskie sploty – Pomorze zlepek kultur i narodowości”, dwugodzinne warsztaty wikliniarskie, prowadzone przez firmę Polskie wikliniarstwo, przegląd i koncert zespołów ludowych pn. „Pieśń splata ludzkie losy”. W przeglądzie wezmą udział zespołu z kilku powiatów województwa kujawsko pomorskiego tj. zespół : Solecczanie z Solca Kujawskiego, Łubianioki z gminy Łubianka, Nasze Kujawy z gminy Rojewo, Nadwiślanie z gminy Dabrowa Chełmińska, Złota Jesień z Grębocina, Wesołe Kumoszki z Koronowa i miejscowy zespół działający przy Domu Kultury w Górsku, zespół „Harmonia”.

Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki udostępni do zwiedzania Muzeum Regionalne i Muzeum im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Obchody rozpoczynają się dnia 7 września o godzinie 14.00 w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku przy ul. Ks. Markiewicza 10.

Serdecznie Państwa Zapraszamy