Twórczość plastyczna, obok mowy i pisma, jest sposobem wyrażania naszych myśli. Aktywność własna, a zwłaszcza swobodna ekspresja artystyczna, pozwala na zaspokojenie dążeń i potrzeb.

U dzieci zajęcia plastyczne rozwijają wrażliwość estetyczną, umiejętność dostrzegania i przeżywania piękna, rozwijają wyobraźnię, pamięć, uczy się wytrwałości, ujawnia pomysłowość, oryginalność.

W Domu Kultury w Górsku dzieci i młodzież na zajęciach plastycznych wykonują prace malarskie w różnych technikach działając na dużych formatach, malują na szkle.

Działania plastyczne są atrakcyjnymi i bardzo lubianymi zajęciami w naszym Domu Kultury . Świadczy o tym wysoka frekwencja uczestników.

Zajęcia prowadzi Pan Wojciech Ociesa.